Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad miserably do češtiny

miserably = bídně; bezútěšně; prabídně; lakomost
fail miserably = velice selhat; vybouchnout;

Příklady překladu slova "miserably" z webu:

Miserably her husband nodded.  Její manžel utrápeně přikývl.
Brutha stared miserably into the night.  Bruta se s těžkým srdcem zadíval do tmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormisery   mishandling   misleading   mismatch   misrepresentation   missile   missing   mission