Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mire; mirth; miry; misalign do češtiny


mire = močál, bahno, mokřina, zablátit, kal, bořit do bláta, bažina, ponořit se do bahna, zapadnout do bahna, poházet blátem, dostat do nesnází, pošpinit

mirth = veselost, smích, radostná nálada, vzruch, veselý

miry = bahnitý, močálovitý, zablácený, odporný, bažinatý

misalign = přesadit, souosost, špatně vyrovnávat, porušit, rozladit, odchýlit se, nesprávně nastavit, nastavit nesprávně


Next: misalignment; misapplication; misapply    nippet; nipping; nippy; nit