Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mine; mined; mingle; miniature do češtiny


mine = důl, mina, dolovat, vytěžit, zaminovat, mé (užito samostatně), má (moje), moje (užito samostatně), báň (důl), podzemní chodba, kopat, podkopat

mined = zaminovaný, těžen, podminovaný, dolovaný, vytěžený

mingle = smísit, promíchat, mísit, mísit se, namíchat, míchat, družit se, přidružit se, pomíchat, smíchat, prolínat se


Next: minikin; minim; minimize; minimum    nick; nickel; nickname; nicy