Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad milksop; milky; mill; millboard do češtiny


milksop = baba (strašpytel), strašpytel, mazánek, změkčilec, citlivka, padavka

milky = dojný, jemný, něžný, dávající mléko, dojivý, mírný, bázlivý, zženštilý, mléčnatý, ustrašený, mléčně bílý, mlékovitý

mill = rozmělňovat, ušlehat (čokoládu), továrna, válcovna, pěstní zápas, razicí stroj, vroubkovat (mince), valchovat, válcovat, frézovat, drážkovat, bít se (pěstmi)

millboard = silná lepenka, krycí lepenka, tlustá lepenka, ruční lepenka, hrubá lepenk a


Next: milled; mime; mimetic; mimic    newscaster; newsreel; newsy; next