Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mighty do češtiny

mighty = mocný; pozoruhodný; vynikající; mohutný; silný; ohromný; úžasný; skvělý; ohromně; úžasně; velice; impozantní; děsně; strašně; rezeda (bot.)
high and mighty = nadutý;

Příklady překladu slova "mighty" z webu:

Mighty deeps.  Volné hlubiny.
Seems mighty suspicious to me.  Připadá mi to značně podezřelý.
This is mighty kind.  Takové dobrotě se nedá odolat.
Oh how the mighty had fallen!  Jo, to je pane úpadek!
It played us a mighty dub.  Zazněl z nás mocný dubl.
Only that foreign devils are mighty very peculiar in some things.  Jenže cizí ďáblové jsou v některy'ch věcech moc zvláštní.
What is it called then, this mighty magic?  A jak se tohle mocné kouzlo jmenuje?
This one must have been huge, perhaps a mighty tower.  Tahle musela být obrovská, nejspíš to byla nějaká věž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormigration   mileage   military   military service   milkwort   miller   milling   minder