Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad middleman do češtiny

middleman = prostředník; zprostředkovatel; překupník; dohazovač; prostřednický; dohodce; proplástek; obsluha; komisionář; přesně uprostřed
agent middleman = agent zprostředkovatel; agent; prostředník;

Příklady překladu slova "middleman" z webu:

A middleman's business is to make himself a necessary evil.  Ten, kdo je uprostřed, musí ze sebe udělat nutné zlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormiddling   middlings   midnight   might   mighty   migration   mileage   military