Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad meticulous do češtiny

meticulous = pedantský; úzkostlivý; pečlivý; puntičkářský; detailní; velmi podrobný; pedantický; puntičkářská rekonstrukce

Příklady překladu slova "meticulous" z webu:

Now his meticulous files served a much higher calling.  Nyní měly jeho pečlivé záznamy plnit mnohem vyšší poslání.
He was also a meticulous person.  Byl také puntičkář.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormicrofilm   micrometer   microphone   microscope   microwave   microwave oven   mid engine   middle