Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mere; merely; mergence; merger do češtiny


mere = bezvýznamný, obyčejný, čirý (pouhý), hloupý, bažina

merely = pouze (když), úplně, zcela, toliko, jedině

mergence = sloučení, splývání (spojení), ponořování, pohlcování, splynutí

merger = splynutí, fúze, slučovací, sjednocení, sdružení, smísení věcí, začlenění, sloučení podniků, sloučení věcí, splývání, spojení, spojení organizací


Next: meridional; meringue; merriment; merry    negligent; negligible; negotiability