Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mercury do češtiny

mercury = rtuť; rtuťový; posel; čilost; živost; život; merlík všedobr; užanka; rtuťový přípravek; výboj ve rtuťových parách

Příklady překladu slova "mercury" z webu:

Mercury would be abandoned, except for the polar regions;  Merkur bude, až na polární oblasti, opět opuštěn;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormercy   merge   merging   meridian   merit   merits   message   messenger