Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad menial; mentality; mentally; mentor do češtiny


menial = nekvalifikovaný, otrocký, služebný, domácí, sluha, špinavý, podřízený, služebník, práce podřadný, sprostý, čeleď

mentality = duševní založení, smýšlení, stupeň inteligence, způsob myšlení, typ inteligence, mentalitní

mentally = duševně, zpaměti, duchovně, intelektuálně, psychicky, z hlavy

mentor = mravokárce, zkušený a spolehlivý rádce, učitel, trenér, instruktor, uvádějící učitel


Next: menu; mercantile; mercenary; mercurial    necking; need; needful; needling