Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad melée; memoir; memorandum; memorial do češtiny


melée = šarvátka, tlačenice, zmatek, chumel, srážka (bitka), pračka (bitka)

memoir = memoár, vzpomínka, popis, biografie, pojednání, historie, zpráva, monografický, oficiální zpráva, vlastní životopis, bibliografie

memorandum = pamětní spis, záznam, obchodní dopis (neformální), poznámka, zápis, oběžník, protokol, úřední přípis, rozklad, podání, stručné písemné sdělení, stručný výtah


Next: memorize; menace; mend; mending    neat; neatness; neb; nebula