Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad megalopolis; megrim; melancholy; meliorate do češtiny


megalopolis = obrovité velkoměsto, obří město, konurbace, makroměsto, souměstí

megrim = vrtoch, malomyslnost, trudomyslnost, deprese, rozmar, melancholie

melancholy = zádumčivost, trudnomyslnost, melancholický, zádumčivý, těžkomyslnost, trudnomyslný, depresivní, smutný, politováníhodný, splín, tesknota, teskný

meliorate = zlepšit se, zvelebit, zvelebit se, zlepšovat, zušlechťovat


Next: mellow; melt; melted; melter    navy; nay; Nazi; near