Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad medium do češtiny

medium = střední (jakost); médium; střed; prostřední; střední jakost; průměr (střední jakost); průměrný (střední jakosti); kompromis; přenašeč; polodlouhý; substrát; médiový; okolní podmínky; střední velikost; paměťové médium; prostředky; rozpouštědlo; ředidlo
absorption medium = pohlcující prostředí; absorpční prostředí;
advertising medium = reklamní prostředek (např. televize); propagační prostředek; reklamní média;
blank medium = čistý paměťový nosič; prázdné médium; pojidlo pro kovové pigmenty; pomocí;

Příklady překladu slova "medium" z webu:

Medium of exchange.  Prostředek směny.
White male, medium height with a beard.  Byl to muž, běloch, středně vysoký, s bradkou.
The artist whose medium is fiction does this in words .  Umělec, jehož vyjadřovacím prostředkem je literatura, to dělá slovně.
Case had seen the medium before;  Case už takové představení viděl;
It was a man of medium dimensions.  Byl to člověk střední postavy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeeting   meeting beam   meets   melon   melting   member   members   membership