Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad medial; median; mediate; mediation do češtiny


medial = mediální, středový, průměrný, prostřední, uložený uprostřed, obyčejný

median = střední, střední hodnota, prostřední, těžnice (geom.), median, střední čára, střední bod, průměrný, střednice (trojúhelníku)

mediate = zprostředkovat, středový, ležící uprostřed, nepřímý, sjednat, zprostředkující, střední, vyjednávat, dělat prostředníka, přenášet, být prostředníkem, zprostředkovávat


Next: mediator; medic; medical; medicinal    nationwide; natter; natty; naturalism