Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mechanic do češtiny

mechanic = mechanik; mechanický; automatický; bezděčný; strojový; bezmyšlenkovitý; strojník; řemeslník; montér; opravář; zámečník; řemeslnický; mechanika; mechanička; rukodělník; strojní; mechanický
aircraft mechanic = letecký mechanik; ošetřovatel letounů;

Příklady překladu slova "mechanic" z webu:

I'm a mechanic ...  Já mám akorát ty svoje triky a mechanický hejblátka.
We're trying to stop that mechanic from shooting himself he said.  Hlídáme toho mechanika, aby se nám nezastřelil, říkal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormechanical   mechanical actuator   mechanics   mechanism   medal   media   medicine   medium