Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad meaningful; meanness; meanwhile; measly do češtiny


meaningful = smyslný, významný, mající význam, mající smysl, záměrný, účelný, výmluvný

meanness = zlovolnost, sprostota, lakomost, sobeckost, mrzkost, nepřejícnost, skoupost, nečestnost, ničemnost, lakomství, padoušství, nízkost

meanwhile = zatím, prozatím, v době mezi událostmi, po dobu mezi událostmi, právě v tomto okamžiku

measly = mrzácký, bídný, ubohý, nemocný spalničkami, titěrný


Next: measured; meat; meaty; medallist    nastal; nastatorial; natch; national