Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mealy-mouthed; mean; meander; meanie do češtiny


mealy-mouthed = licoměrný, ostýchavý, pokrytecký, neupřímný, opatrnický, vyhýbavý

mean = znamenat, zamýšlet, mít v úmyslu, bídný, průměrný (odb.), sprostý, ošumělý, spodní, střed (mezi dvěma krajnostmi), průměr (mezi dvěma krajnostmi), střední (odb.), střední cesta (mezi dvěma krajnostmi)

meander = zátočina, točit, točit se, vinout, vinout se, klikatit se, tvořit meandry, zátočiny, meandry, labyrint, bludiště, potulovat se


Next: meaningful; meanness; meanwhile; measly    narrowly; nasal; nascency; nascent