Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad may you do češtiny

may you = smíš; smíte; kéž jsi šťasten!
so may you = ty také; vy také;

Příklady překladu slova "may you" z webu:

May you sleep well.  A teď se dobře vyspi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorme to   meadow   meaning   means   meantime   measure   measurement   measurements