Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mask off do češtiny

mask off = odkrýt; odkrytovat; maskovaný

Příklady překladu slova "mask off" z webu:

With the mask off, he looked about eleven years old.  Bez masky vypadalo asi na jedenáct let.
Now take that mask off.  Teď si sundej masku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormason   masonry   master   match   match for   matching   mater   material