Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad manoeuvre do češtiny

manoeuvre = manévr; manévrovat (4. p.); obratně řídit; obratný postup (manévr); řídit obratně; vést; řídit; ovládat; ovládací úkon; letový manévr; provádět manévr; manévrovací; manévry; lavírování; obratový; cvičení; letový obrat; ovládání
free manoeuvre = volný manévr; volnost manévru;
obstacle-avoidance manoeuvre = vyhýbací manévr; objetí překážky; obstacle avoidance manoeuvre = vyhýbací manévr; double lane change manoeuvre = dvojitá změna jízdní stopy;

Příklady překladu slova "manoeuvre" z webu:

The manoeuvre was so neatly executed that it drew a round of applause.  Manévr provedl tak dovedně, že si vysloužil salvu potlesku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanometer   mantle   manual   manufacture   manufacturer   manufacturing   manure   manuscript