Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad malaria do češtiny

malaria = malárie; střídavá zimnice; malarický; bahenní zimnice; malárializace
falciparum malaria = maligní terciána; tropická malárie;
tertian malaria = malárie třídenní; terciána;

Příklady překladu slova "malaria" z webu:

Who can explain malaria as a consequence of fornication?  Kdo mi vysvětlí, jaká je souvislost mezi malárií a šoustáním?
I was invalided out, malaria and all that.  Odešel jsem jako invalida, malárie a podobné věci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormalformation   malfunction   malice   man's   manage   management   management system   manager