Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad make any difference do češtiny

make any difference = záležet na (čem); rozhodovat; vadit; záležet na; udělat předpoklad
it doesn't make any difference = to nerozhoduje;
not to make any difference = nevadit (co);

Příklady překladu slova "make any difference" z webu:

Nor did it appear to make any difference to the authorities.  Zdálo se, že úřadům to je jedno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormake sense   make-before-break contact   make-up   maker   makes   makes itself felt   making   malaria