Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad majority do češtiny

majority = většina; plnoletost; zletilost; dospělost; majorita; převaha; většinový; majoritní; hodnost majora; zákonný věk; větší část; majoritní funkce
absolute majority = absolutní většina; nadpoloviční většina;
bare majority = prostá většina; nepatrná většina; těsná většina;
clear majority = přesvědčivá většina; celková většina; jasná většina;
relative majority = poměrná většina; drtivá většina;

Příklady překladu slova "majority" z webu:

The majority must have died;  Většina zahynula;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormake any difference   make sense   make-before-break contact   make-up   maker   makes   makes itself felt   making