Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad main shaft do češtiny

main shaft = hlavní hřídel; hlavní hřídel převodovky; výstupní hřídel převodovky; hnaný hřídel převodovky; hlavní tribuna
gearbox main shaft = hlavní hřídel převodovky; výstupní hřídel převodovky;
main station   mains   maintain   maintenance   major   majority   make any difference   make sense