Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad magnet do češtiny

magnet = magnet; magnetka; magnetový; jádro elektromagnetu
braking magnet = brzdový elektromagnet; brzdový magnet;
holding magnet = svislý magnet; magnet vertikály;
permanent magnet = permanentní magnet; trvalý magnet;
selecting magnet = magnet horizontály; vodorovný magnet; krokový magnet; magnet krokový;

Příklady překladu slova "magnet" z webu:

The magnet was hot to the touch.  Magnet byl na dotyk horký.
Now it turns the magnet on, instead of off.  Teď se tím magnet nevypíná, ale zapíná.
Last year you put a magnet on your meter.  Minulý rok jste na elektroměr přidělal magnet.
He couldn't stop me from pulsing the magnet now.  Teď mi nemohl zabránit, abych spouštěl magnetické pulzy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormagnetic   magnetic field   magnetization   magneto   magnitude   mailing   main line   main shaft