Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad loiter; loll; lone; loneliness do češtiny


loiter = otálet, lelkovat, okounět, klackovat se, nimrat se, courat se, potloukat se, rýpat se

loll = klátit se, hovět si, povalovat se, válet se, vyvalovat se (líně), viset volně, vyplazovat, plazit (jazyk), protahovat (tělo ap.), protahovat se (tělo ap.), opírat (líně), opírat se (líně)

lone = osamocený, milující samotu, žijící osaměle, jediný, samotářský, neobydlený (kniž.)


Next: long; long-lived; longevity; longitudinal    minion; ministration; ministry; minstrel