Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad loft; loftily; loftiness; lofty do češtiny


loft = obchodní dům, podkroví, půda, seník, vyrazit (rázem překážku ap.), umístit, kůr, holubník, vyrazit míč vysoko, hejno (holubů), odstranit rázem (překážku), chovat (v holubníku)

loftily = velebně, vznešený, vzletně, povzneseně, nabubřele, vznešeně, povýšeně

loftiness = vznešenost, pýcha, ušlechtilost, povýšenost, nadutost, odlehlost, nabubřelost, vzletnost, pyšnost


Next: log; loggerhead; logistic; logistics    mine; mined; mingle; miniature