Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad locution; lodestar; lodgement; lodgment do češtiny


locution = výraz, fráze, idiom, vyjadřování, styl, úsloví, styl řeči

lodestar = vůdčí zásada (přen.), hvězda udávající směr, vedoucí princip, vůdčí princip, polárka

lodgement = nános, pevná pozice, usídlení, bydliště, umístění, obsazení, složení, usednutí, ubytování

lodgment = ukládání, nahromadění, podání, uložení, pevná pozice, uložení peněz, ubytování, lodgement, bydliště


Next: loft; loftily; loftiness; lofty    mince; mincing; mind; mindless