Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lock-up; lockout; locomotion; locust do češtiny


lock-up = vězení, doba uzavírání, zmrazení (kapitálu), vazba, zavírací doba, mrtvý kapitál, zavírání, místo pro výkon vazby, zavírací

lockout = výluka, blokování, zamykání, výlukový, blokovací, blokovat

locomotion = změna místa, hnací síla, cestování, lokomoce, pohybový, pojezd

locust = saranče, cikáda, cvrček, svatojánský chléb, akát, žrout, příživník, rohovník, trnovník akát, rohovník obecný, trnovník


Next: locution; lodestar; lodgement; lodgment    milled; mime; mimetic; mimic