Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lock button do češtiny

lock button = uzavírací tlačítko; tlačítko zámku; plavidlová komora
interior lock button = tlačítko k zajištění dveří; pojistné tlačítko dveří;
lock nut   lock washer   locked   locker   locking   locking device   locking system   lockup