Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lock angle do češtiny

lock angle = maximální úhel rejdu; maximální natočení kola kolem osy řízení; maximální natočení kola kolem osy rejdového čepu; nechat
wheel lock angle = úhel rejdu; úhel vychýlení;
lock button   lock nut   lock washer   locked   locker   locking   locking device   locking system