Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad locator; lock; lock-in; lock-out do češtiny


locator = vyhledávač, hledač, polohový maják, rádiový maják (polohový), polohovač, montážní přípravek, naslouchací přístroj, zaváděcí program, ukazatel, lokalizátor

lock = uzamknout (4. p.), zamknout, zdymadlo, stavidlo, kadeř, lokna, uzávěr (pušky), zabrzdit, zablokovat, nahradit, pojistit, zamykat

lock-in = zaklapovací, zamknout, synchronizovat, stávka na pracovišti, uzamknout v


Next: lock-up; lockout; locomotion; locust    milksop; milky; mill; millboard