Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad livestock; livid; lixiviate; load do češtiny


livestock = skot, živý inventář (dobytek ap.), hospodářské zvířectvo, hospodářská zvířata, dobytčí

livid = vzteklý, promodralý, popelavý, nafialovělý, barvy olova, zsinalý, rozzuřený, modrý, černomodrý, popelavě šedý, olověně zbarvený, modrošedý

lixiviate = vyluhovat, louhový, louhovitý, vyloužený, loužený, louhovat

load = naložit, břemeno, břímě, zatížení, náplň, náboj, spousty, fůra, zatížit, obtížit, zahrnout, zavést (program v počítači)


Next: loaf; loafer; loafing; loam    metallizing; metamorphic; metamorphose; mete