Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad live; lively; liverish; livery do češtiny


live = živý (pod napětím), bydlit, žijící, žít, bydlet, živoucí, živit se, trvat v paměti, přežít nebezpečí (o lodi), žhavý, žhnoucí, jasný (barva)

lively = plný života, oživený, temperamentní, čilý, pružný, vzrušující, horký, živě, pružně, bystře, veselý, životný

liverish = podrážděný, trpící jaterní chorobou, mající nemocná játra, roztrpčený, nevrlý, melancholický, popudlivý


Next: livestock; livid; lixiviate; load    messy; metalliferous; metallization; metallize