Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad litigate; litter; littoral; livable do češtiny


litigate = vést spor (soudit), soudit, učinit předmětem sporu, napadat, soudně stíhat

litter = vrh (zvířat), odpadky, nepořádek, nosítka, stelivo, humus, podestlat, poházet, znečistit, zaneřádit, vrhnout (mláďata), chlévská mrva

littoral = přímořský, pobřeží, přímořská krajina, přímořská oblast, pobřežní pásmo, litoral, přímoří, pomořský, příbřežní, litorál, litorální


Next: live; lively; liverish; livery    mesh; meshing; meson; mess