Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad listen to me do češtiny

listen to me = poslouchat mě; poslouchej mě; posluchač (rozhlasu ap.)
now listen to me = poslouchej mě;

Příklady překladu slova "listen to me" z webu:

Listen to me carefully, he said.  Poslouchej mě pozorně, řekl.
Only listen to me sometimes.  Jenom mne občas vyslechni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlisting   literal   literature   lithographic   lithography   litigation   little   little ones