Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad liquidity; liquidize; lisp; lissom do češtiny


liquidity = tekutost, likviditní, hotové peníze, platební schopnost, finanční likvidita, likvidnost

liquidize = rozmělnit, tavit, zkapalňovat, zkapalnit, kapalnit

lisp = šišlat, patlat, šišlání, šelest, šustot, šlapat si na jazyk, šustit, šelestit, zašustit, zašelestit, vada v řeči, pošišlávat

lissom = štíhlý, svižný, graciézní, čiperný, pružný, poddajný, ohebný


Next: list; listed; listening; listless    menu; mercantile; mercenary; mercurial