Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad liquefy; liquidate; liquidated; liquidation do češtiny


liquefy = roztavit se, tát, tavit se, rozpustit, rozpustit se, zkapalnit se, zkapalňovat se, roztavovat, kapalnit, kapalnět, roztavit

liquidate = vyrovnat (účet), zaplatit, zrušit, vyřídit, zlikvidovat, vyhladit, zabít, uhradit, saldovat, vyrovnat účet, vyrovnat závazek, odstranit (4. p.)

liquidated = stanovený, zaplacený, likvidovaný, určený, zjištěný, zproštěný závazku


Next: liquidity; liquidize; lisp; lissom    menial; mentality; mentally; mentor