Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lint; lion; lip; liquefaction do češtiny


lint = prach (z papíru, polygr.), štítkový prach, letky, odletky, textilní prach, dírka

lion = atrakce (společenská), pozoruhodnost (společenská), vynikající osobnost, lví, střed pozornosti

lip = pysk, okraj (nádoby), hrana, převis, líbat, dotknout se rty, zašeptat, břit vrtáku (hlavní), drzost, nestoudnost, vyslovit mumlavě, omočit si rty

liquefaction = zkapalňování, zkapalnění, tání, kapalnost, rozpouštění, ztekucování


Next: liquefy; liquidate; liquidated; liquidation    memorize; menace; mend; mending