Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad linked do češtiny

linked = spojený; spojen; provázaný; spojil; řetízkovaný; skloubený; připojen; spojový; zřetězený seznam
closely linked = úzce spojený; úzce propojený;

Příklady překladu slova "linked" z webu:

They are linked to the warriors who hold them.  Jsou spojené s válečníky, kteří je nosí.
Each gurney hauled a linked articulated caisson.  Každý parovůz táhl připřažený muniční vůz.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlintel   liquid   liquor   listen   listen to   listen to me   listing   literal