Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lineal; linear; lineate; lineman do češtiny


lineal = přímý, řadový, uspořádaný do řádek, přímý potomek, dědičný, lineární, přímočarý, čárkový, přímkový

linear = přímočarý, čárový, přímý, čárkový, přímkový, dálkový, podélný, délkový, prvního stupně

lineate = sestavit do řádek, žilkovaný, linkování, pruhovat, linkovat, čárkovat


Next: linen; linger; lingering; lingo    megalopolis; megrim; melancholy; meliorate