Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad line with do češtiny

line with = lemovat (7. p.); potáhnout (7. p.); vroubit; sdružené napětí (ve vícefázové síti)
in line with = ve shodě s; podle (čeho); souhlasně s; keep in line with = udržovat v souladu s;

Příklady překladu slova "line with" z webu:

In squad line with flankers move out.  Do řady s bočním zajištěním - vpřed.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlined   liner   lines   linguistics   lining   linkage   linked   lintel