Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad limy; line; line-up; lineage do češtiny


limy = vápenitý, vápenatý, vazký, vápencový, vápnitý

line = čára, řádka, lemovat, linie, dráha (též žel.), čárka, trať (žel.), provaz (tenký), šňůra (tenká), motouz (tenký), potrubí, vedení

line-up = sestava hráčů (k utkání, sport.), řada (lidí), sešikování, seskupení, raport, nominace (hráčů, k zápasu, sport.), fronta (čekajících), vyrovnání, napojení, sestava, spuštění provozu, zahájení provozu


Next: lineal; linear; lineate; lineman    meerschaum; meet; mega; megalomaniac