Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad limbo do češtiny

limbo = předpeklí; pustota; opuštěnost; vězení; zanedbanost; místo zapomnění; prázdnota; komora na staré věci; zapomenutí; limbus; hadí žena
in limbo = v limbu; v pustotě;

Příklady překladu slova "limbo" z webu:

LardYao had fallen deeper into a dubious moral limbo.  LardYao upadalo čím dál hlouběji do podivného mravního zapomnění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimbs   limit   limitation   limitations   limited   limiting   limiting device   limpet