Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lilt; lily; lily-white; limb do češtiny


lilt = veselý rytmus, veselý popěvek, prozpěvovat si (živě, vesele), rytmická písnička, popěvek, rytmus, kadence, pohybovat se rytmicky, rytmicky mluvit, prozpěvovat, popěvovat

lily = konvalinková vůně, liliový, liliově bílý, lílie, lilie

lily-white = bělostný, bělošský, rasistický, nevinný jako lilie, rasista, bílý jako lilie


Next: limber; lime; limelight; limey    mediator; medic; medical; medicinal