Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lightweight; like; likewise; lilac do češtiny


lightweight = bezvýznamný, lehkomyslný, povrchní, lehčený, lehký (o váze, málo vážící), lehká váha (v boxu), vylehčený, lehounký, lehoučký

like = jako (1. p.), jako, milovat, líbit se, skoro, vypadat, stejný, podobný, podobající se, shodný, tentýž, skoro totožný

likewise = rovněž, taktéž, mimoto, nadto, navíc, nápodobně, také, obdobně, stejným způsobem


Next: lilt; lily; lily-white; limb    medial; median; mediate; mediation