Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad lifeless; lift; ligament; ligature do češtiny


lifeless = bez života, mdlý (bez života), neobydlený, mrtvý, bez ducha, bezduchý, vyhaslý, ochablý

lift = nadzvednout, výtahový, zdvihnout, povznést, ukrást dobytek (lid.), zrušit (nařízení), liftovat, vykopávat, vyorávat, zvednutí, pomoc, svezení

ligament = provazec, vazivo (anat.), svazek, šlacha (anat.), pouto, vazový, ligament, ovaz, ligamentum


Next: light-headed; lighten; lightening; lightsome    meaningful; meanness; meanwhile; measly