Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad libertine; libertinism; licensee do češtiny


libertine = zhýralec, volnomyšlenkář, prostopášník, nemrava (starý), chlípník, nemravný, zhýralý, chlípný, propuštěný otrok, zhýralecký, prostopášný, libertin

libertinism = volnomyšlenkářství, zpustlost (mravní), zhýralost, nemravnost, prostopášnost, volnomyšlenkářský, libertináž, libertinismus


Next: licenser; licensing; licensor; licentious    maw; mawkish; maxim; maximize