Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad liberal; liberalism; liberality; liberate do češtiny


liberal = liberální, svobodomyslný, štědrý, velkorysý, osvícený, šlechetný, hojný, rozsáhlý, volný (překlad ap.), nezaujatý, velkomyslný, nešetřící

liberalism = svobodomyslnost, velkorysost, liberalistický, liberálnost, liberalizmus

liberality = osvícenost, štědrost, štědrý dar, plnost, velkodušnost, velkomyslnost


Next: libertine; libertinism; licensee    maul; maunder; mauve; maverick