Nainstalujte si:
       

Překlad legislation


legislation = legislativa; zákonodárství; zákonný systém; zákony; právní předpisy; legislativní; psané právo; návrhy zákonů; zákonodárná moc; uzákonění; legislatura; právní předpisy o (6. p.)
delegated legislation = prováděcí právní předpisy; delegované zákonodárství; odvozené normativní předpisy;
interpret legislation = vykládat zákony; vykládat legislativu;
social legislation = sociální zákonodárství; sociální zákony; obcházení zákonů;

Překlad legislation z webu:
I work with other advocates to shape legislation.  Pracuju s dalšími advokáty na tom, jak má vypadat legislativa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlegislator   legislature   leisure   lemon   length   lesion   less than   lesson